Loading...

News

Devino membru al unei obşti

Personajele şi arhitectura orientului îndepărtat va transpun într-un ţinut misterios al unor technici de luptă exotice.Păşeşte în sate realeale orientului îndepărtat şi lasă-te prins de şarmul luptătorilor asiatici. Şi tu te vei lupta în curând nu numai cu sabia sau cu arcul; vei putea încerca modalităţi rafinate de luptă cum ar fi clopotul şi evantaiul.Creaturi periculoase se năpustesc în haită asupra ta.Răneşte grav în luptă mai multe creaturi. Dar ai mare grijă: dacă te-ai descotorosit de un adversar şi ai reuşit să-l azvârli de lângă tine, ceilalţi nu se vor lăsa de tine. Trebuie să fii foarte atent, în special în regiunea unde au căzut numeroasele blocuri de meteorit !Devino membru al unei obşti puternice şi pune-ţi amprenta pe cursul istoriei regatului tău.

Devenind membru al unei obşti, rezultatele fiecărei bătălii în partenu se reflectă numai în poziţia obştei, ci şi în valoarea de experienţă a fiecărui membru. Luptaţi pentru a ajunge în posesia uneia din puţinele baze miltare ale ţării. Cu cât veţi deveni mai puternici, cu atât mai mult veţi putea introduce personaje virtuale şi le veţi putea dirija.Înfruntă-i pe reprezentanţii celorlaltor regate, în lupte violente desfăşurate în centrul continentului.În lupta corp-la-corp eşti în slujba regatului tău năzuind la supremaţia pe continent. Regatul victorios va dobândi bunuri materiale: bani şi pământ. Eroul biruitor se va bucura de faimă şi onoare. Toate acestea te aşteaptă. În acest fel, ţi se oferă posibilitatea ca în luptele viitoare ale regatului tău să porţi un rang militar superior.In vremuri străvechi răsuflarea Zeului Dragon veghea asupra regatelor Shinsoo, Chunjo şi Jinno. Dar aceasta lume fascinata a magiei se afla în fata unui pericol imens: Impactul Pietrelor Metin care au cauzat caos şi distrugere pe continent şi intre locuitori. Au izbucnit războaie intre continente, animalele sălbatice s-au transformat în bestii terifiante. Lupta împotriva influentei negative a Pietrelor Metin în postura unui aliat al Zeului Dragon. Aduna-ţi toate puterile şi armele pentru a salva regatul.

Caracteristici

• Un continent, pătruns de violenţă, unde războinici cu totul şi cu totul deosebiţi, trebuie să-şi dovedească curajul în nenumărate aventuri

.• Trei regate care se duşmănesc între ele, şi cărora, le poţi pune la dispoziţie forţa ta şi curajul tău

.• Poartă-ţi luptele pe jos sau călare, şi nu numai pentru a obţine putere şi proprietăţi, ci şi din onoare!

• Devino stăpânul unei cetăţi, şi, împreună cu obştea ta, construieşte propria fortăreaţă!

• Învaţă numeroasele stiluri de luptă şi însuşeşte-ţi, prin antrenament special, tot felul de abilităţi, pentru a-ţi înfrânge inamicul!

ENG

The characters and architecture of the Far East will transpose you into a mysterious land of exotic fighting techniques. Step into real villages of the Far East and let yourself be caught by the charm of Asian fighters. And you will soon fight not only with the sword or the bow; you will be able to try refined ways of fighting such as the bell and the fan. Dangerous creatures rush into your pack. Seriously injure several creatures in battle. But be very careful: if you get rid of an opponent and manage to throw him away from you, the others will not give up on you. You have to be very careful, especially in the region where the numerous meteorite blocks fell! Become a member of a powerful community and make your mark on the history of your kingdom.

By becoming a member of a community, the results of each battle in the party are reflected not only in the position of the community, but also in the experience value of each member. Fight to gain possession of one of the country's few military bases. The stronger you become, the more you will be able to introduce virtual characters and direct them. Face the representatives of the other kingdoms in violent battles in the center of the continent. In hand-to-hand combat you are in the service of your kingdom. yearning for supremacy on the continent. The victorious kingdom will acquire material goods: money and land. The victorious hero will enjoy fame and honor. All this is waiting for you. In this way, you are given the opportunity to carry a higher military rank in the future battles of your kingdom. In ancient times, the breath of the Dragon God guarded the Shinsoo, Chunjo and Jinno kingdoms. But this fascinated world of magic was facing a huge danger: the impact of the Metin Stones that caused chaos and destruction on the continent and among the inhabitants. Wars broke out between the continents, wild animals turned into terrifying beasts. Fight against the negative influence of Metin Stones as an ally of the Dragon God. Collect all your powers and weapons to save the kingdom.

Characteristics

• A continent, permeated by violence, where very special warriors must prove their courage in countless adventures

• Three kingdoms that are at enmity with each other, and to whom you can give your strength and courage

• Carry your fights on foot or on horseback, and not only to gain power and property, but also out of honor!

• Become the master of a city, and, together with your community, build your own fortress!

• Learn the many fighting styles and acquire, through special training, all kinds of skills to defeat your enemy!
 

×
×